3 ข้อเตรียมตัวให้พร้อม! ก่อนทำเลสิก

               

การทำ “เลสิก” หรือ “เลสิค” คือ การรักษาความผิดปกติของสายตา ซึ่งแพทย์เฉพาะทางให้การรักษาผ่านกระบวนการผ่าตัดแยกชั้นกระจกตา หากผู้ที่สนใจจะเข้ารับการรักษาศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดจะเข้าใจได้เลยว่าการทำเลสิกต้องมีการเตรียมตัวและเตรียมใจให้พร้อมเสมอ ซึ่งในบทความได้รวบรวม 3 ข้อที่ผู้เข้ารับการรักษาต้องทราบ ดังนี้

1. ค่ารักษาการทำเลสิค

การรักษาด้วยการทำเลสิกมีหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบมีราคาที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้เข้ารับการรักษาไม่ควรที่จะเลือกรูปแบบหลังแพทย์ประเมินเพื่อผลลัพธ์ที่ดีต่อดวงตา โดยการรักษามี ดังนี้

- ReLEx,SMILE เป็นการรักษาด้วยการเลเซอร์ การทำเลสิคด้วยรูปแบบดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 135,000 บาท ซึ่งข้อดีที่ได้นั้นก็คือ แผลไม่ใหญ่และตาแห้งน้อยมาก

- Femto LASIK เป็นการรักษาโดยใช้เลเซอร์ แต่เป็นการใช้เลเซอร์ 2 ตัว ส่งผลให้การรักษามีความแม่นยำสูง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะอยู่ที่ 115,000 บาท

- Microkeratome LASIK เป็นการรักษาด้วยใบมีด ซึ่งข้อดี คือ ราคาไม่หนักหน่วงมากจนเกินไป เพราะค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่เกิน 62,000 บาท ยิ่งในปัจจุบันมีการใช้ SBK เข้ามาช่วยสนับสนุนการผ่าตัดทำให้ความปลอดภัยมีมากขึ้นจึงถือว่าเป็นตัวเลือกในการทำเลสิกที่ดีสำหรับผู้เข้ารับการรักษาที่มีงบประมาณกำจัด

- PRK การรักษาที่ด้วยใบมีด แต่การรักษาด้วยวิธีดังกล่าวทำให้ร่างกายฟื้นตัวไวกว่าวิธีอื่น ค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ 79,500 บาท เหมาะสำหรับผู้เข้ารับการรักษาที่มีเวลาในการพักฟื้นน้อย

2. เตรียมวันหยุด

การทำเลสิคไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามจำเป็นต้องมีการพักฟื้นทั้งสิ้น ดังนั้นผู้ที่จะเข้ารับการรักษาทุกคนจำเป็นต้องเตรียมตัวพักงานรวมถึงหาผู้ดูแลในช่วงหลังผ่าตัด ซึ่งการพักฟื้นส่วนใหญ่จะไม่เกิน 7 วันแต่ก็มีข้อจำกัดอื่น ๆ ที่แพทย์จะเป็นผู้ชี้แจ้งและผู้เข้ารับการรักษาต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

3. เตรียมรับมือกับผลข้างเคียง

การผ่าตัดย่อมมีผลข้างเคียงทุกคน ดังนั้นเมื่อทราบจากแพทย์แล้วต้องทำเลสิกในรูปแบบใด ควรศึกษาผลข้างเคียงและวางแผนการรับมือให้พร้อมเพื่อสุขภาพดวงตาที่ดี

หากใครยังไม่รู้ว่าจะเลือก ทำเลสิก ที่ไหนดี ขอแนะนำที่ ศูนย์เลสิคครบวงจร Laservision ซึ่งที่นี่ มีเครื่องมือที่ทันสมัย และมีจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเลสิคโดยเฉพาะ ให้คุณมั่นใจได้ว่า หากรักษาไปแล้ว ดวงตาของคุณจะมองเห็นได้ชัดเจนอย่างแน่นอน