ทำความเข้าใจผู้ที่มีอาการสมาธิสั้น

สมาธิ หมายถึงการตั้งมั่นแห่งจิต จิตที่ตั้งมั่นย่อมมีพลัง เหมือนการรวมโฟกัสของแสงให้เป็นจุดเดียวย่อมมีพลังงานที่สูง โรคสมาธิสั้นหรืออาการสมาธิสั้น เมื่อกล่าวรวมๆหมายถึงการสูญเสียการตั้งมั่นแห่งจิต จนขาดปัญญาคิดพิจารณา ทำให้จิตใจอ่อนไหว ไม่มั่นคง ทางการคิดวิเคราะห์ ว่าแต่ผู้มีอาการสมาธิสั้นจะเป็นอย่างไรนั้น เราไปทำความรู้จักกันเลยครับ

โรคสมาธิสั้นทางวิทยาศาสตร์ หรืออาการสมาธิสั้นแบ่งเป็น 1.โรคสมาธิสั้นแท้ (Attention Deficit Hyperactivity Disordes) คำย่อ ADHD หรือที่เรียกว่าเด็กสมาธิสั้นหรือไฮเปอร์ ซึ่งมีการหาสาเหตุทางการแพทย์มากมาย เช่น เกิดจากพันธุกรรม,สารเคมีในสมองผิดปกติหรือการใช้ยา โรคสมาธิสั้นเทียม ไม่ได้มีอาการจากสารเคมีผิดปกติในสมอง แต่เด็กสมาธิสั้นส่วนมากมาจากการเลี้ยงดู เช่นเด็กที่ทำทุกอย่างด้วยความเร่งรีบตลอดเวลา (Hurried Child) อันเป็นสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมสังคมเมือง

หนทางแก้ไขสำหรับเด็กสมาธิสั้น โรคสมาธิสั้นแบบแท้ ADHD ควรไปพบแพทย์เฉพาะทางทั้งการรักษาด้วยยาจิตบำบัดและธรรมะบำบัดส่วนเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นเทียมนั้นผู้ปกครองควรดูแลเด็กและเรียนรู้พฤติกรรมอันเป็นธรรมชาติของเด็ก เช่นในโลกของเด็กวัย 6-10 ปี ควรสนใจในกิจกรรมที่อิงกับธรรมชาติ เช่น ปฏิสัมพันธ์ทางตรงระหว่างพ่อแม่-สังคม-เพื่อน,ศิลปะ,กีฬาหรือถ้าจะเรียนรู้เทคโนโลยี ควรจำกัดเวลา และอยู่ในการดูแลของผู้ปกครอง ในอนาคตโรคสมาธิสั้นจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นเลื่อยๆในสังคม อันเกิดจากโรคติดอินเตอร์เน็ตซึ่งมีอาการต้องการจะเล่น อยู่เรื่อย ๆ จนจมอยู่ในโลกของตัวเอง ซึมเศร้า และไม่กล้าแสดงออกในสังคมและโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งทางแก้ในอนาคต ต้องมีสถาบันอันแข็งแกร่งรองรับ เช่นเริ่มจากสถาบันครอบครัว โรงเรียน หรือทางศาสนา ควรให้เด็กอยู่ในสังคมเชิงประจักษ์ เรียนรู้การเผชิญหน้า และสอนให้เด็กเรียนรู้ประโยชน์และโทษของเทคโนโลยี

สำหรับพ่อแม่ที่มีลูกมีปัญหาสมาธิสั้นลองส่งลูกมาเข้าคอร์สที่สถาบัน BrainFit Studio เพื่อฝึกพัฒนาสมาธิสั้น ให้โรคสมาธิสั้นของลูกดีขึ้น แล้วคุณจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของเด็กสมาธิสั้น