ลูกเรียนหนังสือไม่เก่งเลย เป็นเพราะอะไร

พ่อแม่อาจกำลังกลุ้มใจว่าทำไมลูกของคุณถึงเรียนไม่เก่ง มีผลการเรียนต่ำ ไม่ค่อยสนใจเรียน ให้เรียนพิเศษเพิ่มแล้วก็ยังไม่ดีขึ้น หรือลูกจะเป็นเด็กสมาธิสั้นหรือป่าว วันนี้เราจะมาดูกันว่ามีสาเหตุใดที่ทำให้ผลการเรียนของลูกต่ำบ้าง

ปัจจุบันนี้เด็กที่เรียนหนังสือไม่เก่ง หรือ เด็กที่มีปัญหาทางการเรียน ต้องมีการประเมินถึงสาเหตุของการเกิดปัญหาการเรียนในหลายๆด้าน เช่น

      1. มีสาเหตุทางด้านร่างกาย เช่น เจ็บป่วยเรื้อรัง หรือ มีความบกพร่องทางด้านร่างกายต่างๆเช่น มีปัญหาทางด้านสายตา, มีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินเสียง ทำให้มีปัญหาทางการรียนเรียนไม่เข้าใจจนทำให้มีผลการเรียนที่ไม่ดี

      2. เชาวน์ปัญญาหรือไอคิว ในเด็กที่มีเชาวน์ปัญญาต่ำกว่าเกณฑ์ อาจทำให้การเรียนรู้ช้า มีสมาธิสั้นและเรียนได้ไม่ดีจึงเป็นสาเหตุให้เรียนไม่เก่งเพราะมีไอคิวต่ำกว่าเพื่อนคนอื่น

      3. โรคทางจิตเวชที่ส่งผลต่อการเรียน เช่น โรคสมาธิสั้นหรือ เด็กที่มีอาการสมาธิสั้นทำให้เด็กสมาธิสั้นไม่สามารถทนต่อความกดดันการที่จะต้องทำอะไรนานๆเด็กที่สมาธิสั้นเป็นเด็กจำพวกที่มีความอดทนต่ำไม่มีสมาธิ

      4. ความสนใจหรือกิจกรรมนอกห้องเรียน ซึ่งถ้ามีมากเกินไป อาจดึงให้เด็กไปสนใจเรื่องเหล่านั้นมากกว่า เช่น การเล่นเกมส์, กิจกรรมของโรงเรียนอื่นๆ ทำให้ความสนใจในการเรียนน้อยลง

      5. แรงจูงใจของเด็กในการเรียนหนังสือ ซึ่งเด็กบางคนขาดแรงจูงใจ โดยสาเหตุอาจจะเกิดจากปัญหาทางด้านอารมณ์ เช่น มีความเครียด ความกังวล หรือ ซึมเศร้า ทำให้แรงจูงใจต่ำ หรือ เกิดจากปัจจัยทางด้านการเลี้ยงดู เช่น บิดามารดาเลี้ยงอย่างตามใจมากและทางบ้านมีฐานะดี มีกินมีใช้ ไม่ต้องทำอะไรอยู่แล้ว ก็อาจขาดแรงจูงใจในการเรียนหนังสือ

ดังนั้นในเด็กที่มีปัญหาการเรียน จำเป็นจะต้องประเมินถึงสาเหตุต่างๆ และช่วยเหลือแก้ไขไปตามสาเหตุเหล่านั้นแต่ถ้าพบว่าลูกของคุณเป็นโรคสมาธิสั้น ก็มีทางที่จะแก้ไขและบรรเทาให้เด็กสมาธิสั้นดีขึ้นอยู่ ลองส่งให้ลูกมาลงคอร์สฝึกสมาธิสั้นที่สถาบัน BrainFit Studio ดู ซึ่งที่นี่มีคอร์สสำหรับฝึกเด็กสมาธิสั้นโดยเฉพาะคุณจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของลูกคุณได้อย่างแน่นอน